Akce do konce školního roku

ČT 16.6. výtvarná dílna, 65,- Kč ze ŠOP (1.h.)

ST 22.6. projekt Sousedé, zpívání před školou

PÁ 24.6. výlet s patrony 8.C (bude upřesněno)

PO 27.6. výlet, Galerie ocelových figurín, 135,- Kč ze ŠOP

ÚT 28. – ST 29.6. třídnické práce, hřiště 

ČT 30.6. rozdávání vysvědčení, vyprovázení deváťáků 

Projekt SOUSEDÉ – ST 22. 6.

Ve středu 22. června zveme v 10h rodiče a jiné rodinné příslušníky, kteří si mohou udělat čas, na zakončení našeho celoročního projektSousedé. Uvidíte a uslyšíte nás před školou.

ČT – 16. 6. – výtvarná dílna

Výtvarná dílna pod vedením zkušené výtvarnice proběhne ve čtvrtek 16. června  3. vyučovací hodinu. Za akci se strhne 65,-Kč ze ŠOP.

Už jsme malovali šátky maminkám a tentokrát vytvoříme něco pro tatínky! Den otců se blíží! 

ÚT 14. 6. – projekt Sousedé

V úterý navštívíme, v rámci celoročního projektu Sousedé, Domov seniorů v Sámově ulici, kde děti zazpívají připravený program. 

S sebou: batůžek, svačinu, pití, klíče, penál, ŽK a vhodné oblečení k vystupování

Děkuji za spolupráci.

VD

Pasování na čtenáře

Vážení rodiče,

zítra v úterý proběhne v naší třídě pasování na čtenáře. Budeme začínat v 16 hodin, buďte prosím dochvilní.

Pokud budete nechávat děti v družině, než půjdete do třídy si je vyzvedněte a přijďte společně.

Děkuji za spolupráci.

VD

 

Divadlo – ČT 2. 6.

Ve čtvrtek s dětmi navštívíme Divadlo U Hasičů. Odcházet budeme v průběhu druhé vyučovací hodiny a vrátíme se na oběd.

S sebou: batůžek, svačinu, pití, penál, ŽK, klíče od skříňky, vhodné oblečení do divadla

VD

Pasování na čtenáře – ÚT 7. 6. NOVÝ TERMÍN

Milí rodiče,

zvu Vás v úterý 7. 6.  do naší třídy, kde se od 16 hodin uskuteční čtenářská slavnost.  Žáci přečtou krátký úryvek, aby prokázali, že se v 1. třídě naučili číst a budou slavnostně pasováni na čtenáře. Přijďte prosím se svým dítětem včas, ať svým pozdním příchodem nerušíte probíhající čtení.

Těšíme se na Vás.

Pokud by se někdo ze závažných důvodů nemohl akce zúčastnit, dejte mi o tom prosím předem vědět. Jinak automaticky počítám s účastí všech dětí.

Pasování na čtenáře – ZRUŠENO

Vážení rodiče,

bohužel musím dnešní slavnost pasování na čtenáře zrušit ze zdravotních důvodů.

Náhradní termín včas oznámím.

Děkuji za pochopení.

VD

Sportovní den – ČT 26. 5.

Ve čtvrtek 26. května se při příležitosti oslavy Dne dětí uskuteční sportovní den pro žáky 1. stupně naší školy. Celý den se bude sportovat na různých stanovištích. Ten den neprobíhá žádná výuka. Akce se uskuteční i za nepříznivého počasí v prostorách školy.

Prosím, aby děti měly sportovní oblečení a obuv (mohou využít cvičební úbor ve škole), červené  prvňáčkovské tričko a kšiltovku.

S sebou batůžek a v něm: penál, svačina, dostatek pití (nejlépe dvě naplněné lahvičky). Nezapomeňte na klíč od šatní skříňky.

Pasování na čtenáře

Milí rodiče,

zvu Vás ve středu 25. května do naší třídy, kde se od 16. hodiny uskuteční čtenářská slavnost.  Žáci přečtou krátký úryvek, aby prokázali, že se v 1. třídě naučili číst a budou slavnostně pasováni na čtenáře. Přijďte prosím se svým dítětem včas. Těšíme se na Vás.

Pokud by se někdo ze závažných důvodů nemohl akce zúčastnit, dejte mi o tom prosím předem vědět. Jinak automaticky počítám s účastí všech dětí.