Týdenní plány:

18. -22. 10.

ČJ – slovní význam – slova nadřazená a podřazená, slova protikladná

M – učíme se pracovat se stovkovou tabulkou, prostředí výstaviště, barevné šipky

PK – podzimní příroda

AJ – opakování

Ve čtvrtek jdeme bruslit.

PO – ČJ – PS s. 20, Písanka s. 12 ( polovina), M – uč. s. 20, PK – s. 12 houby

ÚT – ČJ – PS s. 21, písanka s. 12, učebnice s. 29, 33 ústně, M – počítáme se stovkovou tabulkou, uč. s. 21/1, 2, AJ – opakujeme, uč. s. 12, PS s. 10

ST – ČJ – PS s. 22, Písanka s. 13 (polovina), Matematika s. 21/3

ČT – M – uč. s. 21/4,5, ČJ – písanka s. 13, Malý čtenář s. 40, 41, procvičujeme slova protikladná, PK – význam lesa, uč. s. 13 – 15

PÁ – M s. 22, ČJ – Malý čtenář s. 42, 43, PS s. 22, významy slov

4. 10.- 7. 10.

ČJ – Druhy vět

M – Procvičujeme známá prostředí, seznamujeme se se zvířátky dědy Lesoně a upevňujeme sčítání a odčítání do 20 přes 10.

PK – Stromy a keře

AJ – sloveso can

PO – ČJ PS s. 13, M s. 17, 18, PK uč. s . 9

ÚT- ČJ PS s. 14, M s.18, AJ PS s. 8, 9

ST- ČJ PS s. 15, Písanka s. 10, M s. 19/1, 2

 

 

27. 9. – 1. 10.

ČJ – řadíme slova podle abecedy

M – prohlubujeme vztahy v rodině Moudrých, šipkový zápis, krychlové stavby

PK – podzim v přírodě, listnaté stromy, opakování značky

 

PO – ČJ – PS s. 10, M – s. 14/3, 15/3, PK – Podzim v lese, poznáváme listy a plody

ÚT – státní svátek

ST – M – trojúhelník, PS s. 15/4, 16/1, ČJ PS s. 11

ČT – M s. 16, ČJ – písanka s. 9, Malý čtenář s. 23 – 25, PK – jehličnaté a listnaté stromy, uč. s. 9

PÁ – M s.17, ČJ – PS s. 12

21. – 24. 9.

M – prostředí dědy Lesoně

ČJ -abeceda, řadíme slova

AJ – animals

PK – doprava, značky, IZS

PO – ČJ – PS s. 8, M – PS s. 12, opakujeme šipkový zápis, PK  – s. 7

ÚT- ČJ – uč.s. 15/13 do sešitu, M- s.13/1, 2, 3, AJ- PS s. 6, 7, uč. s. 10

ST – ČJ – Písanka s. 7, M – uč. s. 13, osová souměrnost

ČT – ČJ  – skupinová práce, Malý čtenář s. 19, 20, PS s. 9, M – s.14, PK – opakujeme značky

PÁ – ČJ – písanka s. 8 (6 řádků), čtenářské dílny, M – 15/ 1, 2

13. 9. – 17. 9.

ČJ – opakování, abeceda a písmo, pozdravy

M – procvičování známých prostředí (autobus, parkety, hadi)

PK – dopravní značky

AJ – animals

ČTVRTEK – BRUSLENÍ

PO – PS s. 6, M s. 7, PK s. 6

ÚT – ČJ – Písanka s. 5, M s. 8, AJ – PS s. 4, 5, uč. s. 6, 7

ST – ČJ – PS s. 7/10, 11, UČ s. 11, M s. 9

ČT – M s. 10, ČJ – PS s. 7, PK – procvičujeme dopravní značky

PÁ – ČJ – písanka s. 6, M – s. 11

 

6.9. – 10.9.

Tento týden budeme opakovat a seznámíme se s novými učebnicemi.

ČJ – abeceda, velká a malá písmena, věta

M – opakujeme prostředí (dětský park, vláčky, autobus)

PK – Naše škola, měsíce

AJ – family

PO – ČJ PS s. 4 (DÚ písanka s. 2/1. sloupec, čítanka s. 6), M s. 4/1, PK s. 4

ÚT – ČJ PS s. 4, uč. s. 7/3, opakujeme abecedu, písanka s. 2/2. sloupec, M – s. 4, 5, AJ uč. s. 2, 3, PS s. 2, 3

ST – ČJ PS s. 5/6, písanka s. uč. s. 7/4, M s. 6

ČT  – ČJ písanka s. 3, opakujeme abecedu, M – s. 7, PK – Měsíce

PÁ – M – s. 7, ČJ – písanka s. 4, PS s. 5/7b, uč. s. 9/1