Týdenní plány:

16.-20. 5.

ČJ – místní názvy, procvičování – tvrdé a měkké slabiky, vlastní jména, slovní druhy

M – procvičování násobilky, navazujeme na známá prostředí (parkety, výstaviště, pavučiny, …)

PK – práce s informacemi o zvířatech

AJ – My garden – procvičování nové slovní zásoby, čtení krátkých vět

PO – ČJ – čtení s porozuměním, opakování slovních druhů, M – uč. s. 107/2, 3, opakování násobků 8, PK – práce s encyklopedií (hadi)

DÚ – M/107/1, 4

ÚT – ČJ – PS s. 32, pohádkové bytosti – práce ve dvojici, M – 108/1, 2, AJ – PS s. 46, 47 (procvičujeme čtení, slovíčka, příští hodinu testík )

DÚ – čtení s porozuměním, list

ST – M – s. 109, ČJ – PS s. 33, PK – pracujeme s informacemi o zvířatech

DÚ – umimeto.org

ČT – M – s. 108/3, 4, počítání s mincemi, ČJ – párové souhlásky, procvičování

DÚ – M – list

PÁ – ČJ – PS s. 34/1, 2, písanka s. 30, 31, M – s. 110/1, 2, 3

9. 5. – 13. 5.

Po – ČJ – místní názvy – úvod, práce s textem, M – procvičujeme malou násobilku, uč. s. 104/1, 2, 3

DÚ – čtení s porozuměním/list

Út – Toulcův dvůr

Děti nemají domácí úkol

ST – M – práce s geoboardem, dřívky, uč. s. 103/4, 104/4, 105/1, 106/4, ČJ – diktát (PS s. 28/4: 5 vět), PS s. 31, PK – vyhledávání informací o zvířatech

DÚ – umimeto.org

ČT – ČJ – písanka s. 29/30 (vlastním tempem), čtení Z deníku kocourka Modroočka, M – uč. s. 104/5, 105/2, 3

DÚ – M – list

PÁ – ČJ – PS s. 32/1, 2, čtení, píšeme příběh: Medvěd, M – 105/4, 106/1, 2, 3

2. – 6. 5.

ČJ – Vlastní jména, dělení slov na konci řádku

M – malá násobilka, násobky 8

PK – hospodářská zvířata

AJ – My garden, procvičování upstairs/downstairs/on the left/on the right

PO – ČJ – Vlastní jména – učebnice s. 84 ústně, do sešitu vypsat vlastní jména z textu, PS s. 30/1, 2, M – uč.s. 99/1, 2, procvičování malé násobilky, PK – uč. s. 54/55 – do sešitu vypiš názvy ptáků: samec, samice, mládě, namaluj hospodářství.

DÚ – 3 strany: Kdo hrál Mikuláše?

ÚT – ČJ – procvičujeme vlastní jména, tvrdé a měkké slabiky, PS s. 30/3, písanka s. 28 (vlastním tempem), M- procvičujeme písemné odčítání, součtové trojúhelníky, nově autobus ( cestující jsou muži a ženy), PS s. 101/3, AJ – My garden – uč. s. 48, 49

DÚ – učebnice M s. 101/1

ST – M – krychlové stavby, uč. s. 101/2, 4, ČJ – skupinová práce (čtení s porozuměním, vlastní jména, řazení slov podle abecedy), PK – hospodářská zvířata (pracovní listy), s dětmi zakládáme miniherbář

DÚ – umimeto.org

ČT – ČJ – vlastní jména – uč. s. 85/5 písemně, skupinová práce, M – uč. s. 102/1, 2, 3

DÚ – M – list

PÁ – ČJ – uč. s. 85/6, 7 ústně, písanka s. 28/29 (vlastním tempem), M – uč. s. 103/1, 2, 3

25. – 29. 4.

ČJ – slovní druhy, zaměříme se na předložky, procvičování psaní y/i, dělení slov na konci řádku

M – písemné sčítání a odčítání (pod sebou), obvod, násobky 7

PK – hospodářská zvířata

AJ – popis polohy – on the left, …

PO – ČJ – PS s. 28, M – uč. s. 97/3, 4, 98 / 1, PK – uč. s. 52/53 (přečíst a do sešitu vybrat jedno zvíře – nakreslit, zapsat název samce, samice a mládě, užitek – co nám dává…)

DÚ – Jak hráli divadlo, 2 strany: Koho vzali pejsek a kočička s sebou?

ÚT – ČJ – Předložky: malá učebnice s. 82, 83 ústně, písemně pět vět o obrázku na s. 83, M – procvičuje písemné sčítání, odčítání a násobilku, uč. s. 98/2, 3, 4, AJ – uč. s. 45 – 46

DÚ – M – list

ST – ČJ – procvičujeme určování sloves a podstatných jmen

M – procvičování malé násobilky, tvoření střihu pokojíku – uč. s. 97/1, PK – užitek hospodářských zvířat, pracovní list

DÚ – umimeto.org

ČT – ČJ – práce s textem (vyhledávání podstatných jmen), vyprávění, písanka s. 26/27 (vlastním tempem), M – procvičování násobilky, uč. s. 99/3, 4

DÚ – Jak hráli divadlo: 2 str., Koho hráli pejsek a kočička ve druhé hře?

PÁ – ČJ – PS s. 29, písanka s. 27, M – uč.s. 100 /1, 2, 3, procvičován malé násobilky

7. – 11. 3.

ČJ – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, mě, vě

M – procvičování malé násobilky – hadi, násobilkové čtverce, násobilkové trio

PK – formou hry a práce ve skupině procvičujeme hodiny, jarní květiny

AJ – My house

PO – ČJ – PS s. 16, M – uč. s. 78, PK- procvičujeme hodiny/jarní květiny/hry

DÚ – O pyšné noční košilce, 2 strany, Na co si hrály košilky?

ÚT – ČJ – PS s. 17, M – uč. s. 79, AJ – PS s. 36, 37

DÚ – Písanka s. 16

ST – M- uč. s. 80, ČJ – PS s. 18/1, 2, PK – skupinová práce

DÚ – umimeto.org

ČT – ČJ – PS s. 18/3, 4, písanka s. 17, M – s. 84

DÚ – O klucích z Domažlic, 2 strany, Co psali kluci z Domažlic?

PÁ – M – uč. s. 84, 85/2, ČJ – Malá učebnice s. 67 ústně, cv. 2 písemně do sešitu, písanka s. 18/poloviny

DÚ – Na prázdniny dětem žádný úkol nedávám. Děti si mají každý den číst hezkou knihu a dokončit zápisy do čtenářských deníků. K dobrovolnému procvičování můžete využívat umimeto.org.

 

28. 2. – 4. 3.

ČJ – v tomto týdnu se zaměříme na čtení vázaného písma

M – dále procvičujeme násobkové řady a násobkové spoje, pracujeme ve známých prostředích

PK – rozeznáváme znaky jarních rostlin, pozorujeme je v přírodě

AJ – procvičujeme slovní zásobu  – parts of the face

Ve čtvrtek jdeme na bruslení.

V pátek budeme mít společné první dvě hodiny s prvňáčky, děti si pro ně připravily hezké jarní aktivity.

PO – ČJ – PS s. 14, M – uč. s. 75, PK – uč. s. 46, 48, 49

DÚ – Jak psali děvčatům do Nymburka: Jak se dostali pejsek a kočička domů?

ÚT – ČJ – PS s. 15, M – uč. s. 76, AJ – PS s. 35

ST – M – PS s. 76, ČJ – písanka s. 14, PK – poznáváme jarní rostliny a jejich znaky

ČT – bruslení, ČJ-Písanka s. 14/15, přepis vázaného písma (text v malém sešitě), příprava na jarní dílničky

DÚ – O pyšné noční košilce: 3 strany, Jaká byla chudá košilka?

PÁ – dnešní den byl ve znamení tvoření, nemocné děti si doplní pouze v uč. M s. 78/1

21. – 25. 2.

Český jazyk – psaní párových souhlásek uprostřed a na konci slova

Matematika – procvičujeme násobky 2, 3, 4, 5 a začínáme násobky 6, sčítáme pod sebou, počítáme e známých prostředích jako pavučiny, barevná čísla, vláčky

Prvouka – procvičujeme hodiny, nové téma – jarní rostliny

Angličtina – části těla

Pondělí: ČJ – PS s. 12/1, 2, 3, M – PS s. 72, PK – procvičujeme hodiny, jarní rostliny – úvod

DÚ – Jak psali psaní děvčatům do Nymburka (přečteme 3 strany): Jak se správně mňouká?

Úterý: ČJ – PS s. 12/4, písanka s. 12/polovina, M – uč. s. 73, AJ – uč. s. 36, 37, PS s. 34

DÚ – M – list, dobrovolně příprava na diktát, uč. s. 65/14

Středa: M – různoběžky, rovnoběžky, uč. s. 74/1, 2, 3, ČJ – PS s. 13/1, 2, písanka s. 12/polovina, PK – jarní rostliny, rozlišujeme znaky rostliny

DÚ – Umimeto.org

Čtvrtek: ČJ – PS s. 13/3, písanka s. 13/polovina, malá učebnice s. 65/ 13, M – procvičujeme násobení a dělení (list), uč. s. 74/4

DÚ – Jak psali děvčatům do Nymburka, 3 strany: Co si pejsek a kočička ustrojili?

Pátek: ČJ – O koblížkovi, vyprávění, osnova, písanka s. 14/polovina, M – procvičujeme násobení a dělení 4, uč.s. 75/1

14. – 18. 2.

ČJ – psaní souhlásek uprostřed a na konci slova S/Z, Š/Ž, CH/H

M – procvičujeme násobilku a známá prostředí

PK – povídání o čase, procvičujeme hodiny (ručičkové a digitální)

AJ – části obličeje

PO – ČJ – PS s. 10, pohádkové dvojice, M – s. 69/1, 2, procvičujeme násobky 2, 3, 4, 5, PK – uč. s. 43, minulost, přítomnost, budoucnost (Dú – Jak to bylo na Vánoce, 3 strany: Proč nemůže být pejsek princ?)

ÚT- ČJ – malá učebnice s. 62 ústně, písanka s. 10, M – s. 68/2, 3, 69/3, 70/2, AJ – PS s. 31, 32, 33

ST – ČJ – PS s. 11/1, 2, malá učebnice s. 64/10 (diktát), M – tvoříme jeviště, uč. s. 70/4, PK – procvičujeme hodiny, DÚ – umimeto.org

ČT – ČJ – PS s. 11/3, 4, písanka – s. 10/11, M – procvičujeme násobilku, uč. s. 71/1, 3, 4

PÁ – M – uč.s.70/1,3, 71/2, procvičujeme násobky 2,3,4,5, ČJ – pracujeme s příběhem Boudo, budko, malá uč. s. 66, písanka s. 10/11

7. 2. – 11. 2.

ČJ – psaní souhlásek uprostřed a na konci slova

M – procvičujeme malou násobilku (2, 3, 4), čekají nás prostředí dětský park, autobus, výstaviště

PK – části dne, hodiny, kalendář

AJ – happy faces – části obličeje

Pondělí: ČJ – PS s. 8, malá učebnice s. 53/13 a) ústně, M – procvičujeme +/-/krát, uč. s. 66/1, 2, PK – části dne, uč. s. 44 – části dne

Úterý: ČJ – Písanka s.7, 8(polovina), pracujeme ve skupině a procvičujeme pořádek slov ve větě, DÚ dobrovolně příprava na diktát (malá učebnice s. 60), M – s. 66/3, 67/2, sčítáme pod sebou a procvičujeme násobky 3, AJ – nová slovní zásoba – části obličeje, uč. s. 32 – 35, PS s. 30

Středa: ČJ – PS s. 9 (polovina), M – s. 67/1, 3, 4, procvičujeme krychlové stavby

Čtvrtek: Tento čtvrtek jsme byli bruslit, po zrušení jsme měli výtvarnou výchovu a na konci vyučování se děti věnovali psaní písanky s. 8/9 svým tempem. DÚ – Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen, dočíst kapitolu ( Ke komu šli P+K pro praporky?)

Pátek: M – procvičujeme autobus, uč. s. 68/1, 4, ČJ – PS s. 9 -dokončujeme, písanka s. 9, dílny čtení

10. 1. – 14. 1.

ČJ – procvičování psaní Y/I po tvrdých a měkkých souhláskách

M – řešení jednoduchých slovních úloh ,procvičování známých prostředí ( výstaviště, trojúhelníky, parkety, …)

PK – lidské tělo, péče o zdraví, úrazy, nemoci, výroba lapbooku

AJ – téma jídlo, otázka a odpověď Do you like/ Yes, I do/ No, I don’t

Čtvrtek: bruslení

Úterý – ČJ pracovní sešit s. 44, M – učebnice s. 53/ 4, 5, 56/2, AJ – pracovní sešit s. 25

Středa – M – učebnice s. 55, 54/1, ČJ – diktát (PS s. 44), písanka s. 32

Čtvrtek – M – oblékáme krychli, sdílíme zkušenosti a postupy, ČJ – PS s. 45

Pátek –  M – učebnice s. 54/2, procvičujeme +/-, ČJ – PS s. 45/10, 47, písanka s. 32, 33