Procvičování:

Unit 3 – I´m hungry

I´m hungry.   slovíčka     Helping mum – song         

Prvouka

Učivo 2. třída

Přišla zima     Zvířata v zimě     Opakování zima

druhy zeleniny   druhy zeleniny 2 u hrachu a čočky je lusk vlastně plod, brambory ignorujte, jíme z nich podzemní hlízy 

ovoce a zelenina

druhy ovoce

stavba těla savců

 

 

 

Matematika

Děda Lesoň.    Slovní úlohy.    Rozděl na 3 čísla,   Doplň neposedy

sčítání a odčítání do 100

sčítání desítek

odčítání desítek

rozklad čísla 100

postupné sčítání a odčítání

sčítání do 100

 

Český jazyk

Český jazyk – učivo 2. třída

Doplň u, ú, ů

Práskni krtka – u, ú, ů

slova nadřazená a podřazená

slova protikladná 

druhy vět

řazení slov ve větě

 

Online procvičování

umime to

matika.in

matematika – online cvičení

škola s nadhledem

školákov

 

Unit 2 School time

Listen and point     uč. str. 14-15

Slovíčka    uč. str. 15

The classroom song

Příběh    uč. str. 16

PS str. 13

Song uč. str. 17

Hra  uč. str. 18

Unit 1 Playroom safari

Listen and point

Slovíčka

On safari – song

Story    uč. str. 8

Song – Can you snap like a crocodile?   uč. str. 9

Listen and play the game.     uč. str. 10

Listen and point     uč. str.  11

Poslouchej a čti příběh      uč. str. 12

Abeceda

 Alphabet

Alphabet chant

 

Unit 7 – Animal Friends

Slovíčka – Animals       Good night       Animal friends – song

Do you like? – song

Unit 6 – Bathtime

Vocabulary       Listen         The bathtime song     PS 46  Thank you, Ruby!             Can you see?

Morning           I wash my… – song         PS 49