Čtecí list od 13. 9.

Do čtecího listu zaznamenejtezda dítě daný den 15 minut nahlas četlo nebo ne a stvrďte svým podpisem.

Je načase začít zase poctivě a pravidelně číst, tato dovednost se nezlepší jinak než trénováním.

Comments are closed.