9. 5. – 13. 5.

Po – ČJ – místní názvy – úvod, práce s textem, M – procvičujeme malou násobilku, uč. s. 104/1, 2, 3

DÚ – čtení s porozuměním/list

Út – Toulcův dvůr

Děti nemají domácí úkol

ST – M – práce s geoboardem, dřívky, uč. s. 103/4, 104/4, 105/1, 106/4, ČJ – diktát (PS s. 28/4: 5 vět), PS s. 31, PK – vyhledávání informací o zvířatech

DÚ – umimeto.org

ČT – ČJ – písanka s. 29/30 (vlastním tempem), čtení Z deníku kocourka Modroočka, M – uč. s. 104/5, 105/2, 3

DÚ – M – list

PÁ – ČJ – PS s. 32/1, 2, čtení, píšeme příběh: Medvěd, M – 105/4, 106/1, 2, 3

Comments are closed.