25. – 29. 4.

ČJ – slovní druhy, zaměříme se na předložky, procvičování psaní y/i, dělení slov na konci řádku

M – písemné sčítání a odčítání (pod sebou), obvod, násobky 7

PK – hospodářská zvířata

AJ – popis polohy – on the left, …

PO – ČJ – PS s. 28, M – uč. s. 97/3, 4, 98 / 1, PK – uč. s. 52/53 (přečíst a do sešitu vybrat jedno zvíře – nakreslit, zapsat název samce, samice a mládě, užitek – co nám dává…)

DÚ – Jak hráli divadlo, 2 strany: Koho vzali pejsek a kočička s sebou?

ÚT – ČJ – Předložky: malá učebnice s. 82, 83 ústně, písemně pět vět o obrázku na s. 83, M – procvičuje písemné sčítání, odčítání a násobilku, uč. s. 98/2, 3, 4, AJ – uč. s. 45 – 46

DÚ – M – list

ST – ČJ – procvičujeme určování sloves a podstatných jmen

M – procvičování malé násobilky, tvoření střihu pokojíku – uč. s. 97/1, PK – užitek hospodářských zvířat, pracovní list

DÚ – umimeto.org

ČT – ČJ – práce s textem (vyhledávání podstatných jmen), vyprávění, písanka s. 26/27 (vlastním tempem), M – procvičování násobilky, uč. s. 99/3, 4

DÚ – Jak hráli divadlo: 2 str., Koho hráli pejsek a kočička ve druhé hře?

PÁ – ČJ – PS s. 29, písanka s. 27, M – uč.s. 100 /1, 2, 3, procvičován malé násobilky

Comments are closed.