7. – 11. 3.

ČJ – slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, mě, vě

M – procvičování malé násobilky – hadi, násobilkové čtverce, násobilkové trio

PK – formou hry a práce ve skupině procvičujeme hodiny, jarní květiny

AJ – My house

PO – ČJ – PS s. 16, M – uč. s. 78, PK- procvičujeme hodiny/jarní květiny/hry

DÚ – O pyšné noční košilce, 2 strany, Na co si hrály košilky?

ÚT – ČJ – PS s. 17, M – uč. s. 79, AJ – PS s. 36, 37

DÚ – Písanka s. 16

ST – M- uč. s. 80, ČJ – PS s. 18/1, 2, PK – skupinová práce

DÚ – umimeto.org

ČT – ČJ – PS s. 18/3, 4, písanka s. 17, M – s. 84

DÚ – O klucích z Domažlic, 2 strany, Co psali kluci z Domažlic?

PÁ – M – uč. s. 84, 85/2, ČJ – Malá učebnice s. 67 ústně, cv. 2 písemně do sešitu, písanka s. 18/poloviny

DÚ – Na prázdniny dětem žádný úkol nedávám. Děti si mají každý den číst hezkou knihu a dokončit zápisy do čtenářských deníků. K dobrovolnému procvičování můžete využívat umimeto.org.

 

Comments are closed.