21. – 25. 2.

Český jazyk – psaní párových souhlásek uprostřed a na konci slova

Matematika – procvičujeme násobky 2, 3, 4, 5 a začínáme násobky 6, sčítáme pod sebou, počítáme e známých prostředích jako pavučiny, barevná čísla, vláčky

Prvouka – procvičujeme hodiny, nové téma – jarní rostliny

Angličtina – části těla

Pondělí: ČJ – PS s. 12/1, 2, 3, M – PS s. 72, PK – procvičujeme hodiny, jarní rostliny – úvod

DÚ – Jak psali psaní děvčatům do Nymburka (přečteme 3 strany): Jak se správně mňouká?

Úterý: ČJ – PS s. 12/4, písanka s. 12/polovina, M – uč. s. 73, AJ – uč. s. 36, 37, PS s. 34

DÚ – M – list, dobrovolně příprava na diktát, uč. s. 65/14

Středa: M – různoběžky, rovnoběžky, uč. s. 74/1, 2, 3, ČJ – PS s. 13/1, 2, písanka s. 12/polovina, PK – jarní rostliny, rozlišujeme znaky rostliny

DÚ – Umimeto.org

Čtvrtek: ČJ – PS s. 13/3, písanka s. 13/polovina, malá učebnice s. 65/ 13, M – procvičujeme násobení a dělení (list), uč. s. 74/4

DÚ – Jak psali děvčatům do Nymburka, 3 strany: Co si pejsek a kočička ustrojili?

Pátek: ČJ – O koblížkovi, vyprávění, osnova, písanka s. 14/polovina, M – procvičujeme násobení a dělení 4, uč.s. 75/1

Comments are closed.