6. 12. – 10. 12.

M – Tento týden začínáme nový díl učebnice. Nemocným dětem mohu po domově připravit na vrátnici. Dále procvičujeme počítání do 100 a procházíme známá prostředí s dalšími obměnami. V geometrii nás čeká měření na centimetry.

ČJ – Tento týden začneme dělení souhlásek na tvrdé a měkké.

PK – Budeme si připomínat adventní zvyky.

AJ – Začínáme novou lekci na téma jídlo. Zkontrolujeme znalost probrané slovní zásoby.

PO: Dnešní den je trochu speciální, a tak si děti během skupinové práce vyzkouší různé úkoly napříč předměty s Mikulášskou tematikou. Zadání bohužel nelze sdílet, a tak dětem doma alespoň připojuji odkazy, ve kterých se mikulášské téma objevuje. Budu ráda, když si je zkusí projít a mohou zkusit napsat krátký text o tom, jak strávili Mikuláše ony. V učebnici prvouky si přečteme s. 34.

https://wordwall.net/resource/7945881/slova-na-procvičován%C3%AD-mikuláš-vánoce

https://www.youtube.com/watch?v=Z-c_oyCKJLQ

https://wordwall.net/resource/6110181/mikulášské-řazen%C3%AD-slov-dle-abecedy

https://wordwall.net/resource/8682827/mikuláš-pexeso

ÚT: ČJ – malá učebnice ČJ – s. 48/1 a, b napsat do malého sešitu ČJ, PS s. 37, písanka s. 26 – 6 řádků, M – s. 44 (2. díl učebnice), AJ  učebnice s. 22, 23 , pracovní sešit s. 20

ST: M – uč. s. 44/4, 45/1, 51/ 3, učíme se měřit pomocí pravítka, ČJ – diktát z malé učebnice s. 45/4a) – píšeme pouze slova s u/ú/ů, PS s. 37 dokončit, Písanka s. 26

ČT: ČJ -PS s. 38, písanka s. 27, Malý čtenář s. 97/98, M – uč. s. 45, PK – uč. s. 35 – přečíst, vyprávět o vánočních zvycích

PÁ: M – s. 46, ČJ – malá učebnice s. 39, osnova, procvičování tvrdých a měkkých souhlásek

Comments are closed.