18. -22. 10.

ČJ – slovní význam – slova nadřazená a podřazená, slova protikladná

M – učíme se pracovat se stovkovou tabulkou, prostředí výstaviště, barevné šipky

PK – podzimní příroda

AJ – opakování

Ve čtvrtek jdeme bruslit.

PO – ČJ – PS s. 20, Písanka s. 12 ( polovina), M – uč. s. 20, PK – s. 12 houby

ÚT – ČJ – PS s. 21, písanka s. 12, učebnice s. 29, 33 ústně, M – počítáme se stovkovou tabulkou, uč. s. 21/1, 2, AJ – opakujeme, uč. s. 12, PS s. 10

ST – ČJ – PS s. 22, Písanka s. 13 (polovina), Matematika s. 21/3

ČT – M – uč. s. 21/4,5, ČJ – písanka s. 13, Malý čtenář s. 40, 41, procvičujeme slova protikladná, PK – význam lesa, uč. s. 13 – 15

PÁ – M s. 22, ČJ – Malý čtenář s. 42, 43, PS s. 22, významy slov

Comments are closed.