21. – 24. 9.

M – prostředí dědy Lesoně

ČJ -abeceda, řadíme slova

AJ – animals

PK – doprava, značky, IZS

PO – ČJ – PS s. 8, M – PS s. 12, opakujeme šipkový zápis, PK  – s. 7

ÚT- ČJ – uč.s. 15/13 do sešitu, M- s.13/1, 2, 3, AJ- PS s. 6, 7, uč. s. 10

ST – ČJ – Písanka s. 7, M – uč. s. 13, osová souměrnost

ČT – ČJ  – skupinová práce, Malý čtenář s. 19, 20, PS s. 9, M – s.14, PK – opakujeme značky

PÁ – ČJ – písanka s. 8 (6 řádků), čtenářské dílny, M – 15/ 1, 2

Comments are closed.