Procvičovací odkazy

Vlastní jména
Vlastní jména 2
vlastní jména 3

Děda Lesoň
násobilka
násobilka 6

Ukázka zvířátek

Sběr papíru 26. – 27. 4.

Příští týden se opět uskuteční sběr papíru. Zvážené a svázané balíky papíru můžete nosit příští čtvrtek a pátek od 7:30 do 7: 55 do vjezdu na zahradu školy, kde bude přistaven kontejner.
Opět se jedná o mezi třídní soutěž.

Týdenní plán 16. – 20. 4.

Český jazyk:
– vlastní jména
– uč. str. 84 – 85
– PS. str. 30

Matematika:
– násobení a dělení do 6, +/- 100
– uč. str. 7 – 11

Prvouka:
– jaro a jarní rostliny
– uč. str. 46

Bezpečné používání internetu

Vážení rodiče,
internet je plný důležitých informací, poučení i zábavy, ale zároveň prostorem pro děti velmi nebezpečným. Proto si dovolujeme poskytnout podněty pro vaše výchovné působení na vaše děti – naše žáky.
(Autorem prezentace je kolega Mgr. Jelínek).

ZŠ Eden_bezpečné používání internetu pro rodiče

Akce v následujícím týdnu 16. – 20. 4.

– úterý 17. 4. – Do školy nás přijde navštívit chovatel s různými domácími mazlíčky. Dětem o nich něco popovídá a ony se s nimi budou moci pomazlit. Akce stojí 40 Kč na žáka. Bude to hrazeno z finančního daru.

– středa 18. 4. – Den veselých hlaviček – Děti budou moci přijít s jakkoli nazdobenou hlavou či kloboukem. Fantazii se meze nekladou. Ve třídě si uděláme soutěž o nejzajímavější nápad.
Jen je to středa a nás čeká PLAVÁNÍ. Prosím, nebarvěte dětem vlasy barevnými spreji, na umývání před bazénem nebude čas!

Hodiny

Milí rodiče,
spousta dětí se už orientuje v hodinách ručičkových i digitálních. Některé děti v tom mají ještě hodně zmatek. Prosím, ptejte se dětí doma na to, kolik je hodin a zkoušejte je z toho. Jen procvičování ve škole nestačí.
Následující týden se tomu budeme ještě věnovat a v pondělí 16. 4. si z toho napíšeme testík.

Děkuji za spolupráci.
Hantáková

Týdenní plán 9. – 13. 4.

Český jazyk:
– opakování slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
– UČ. str. 70 – 75
– PS str. 20 – 22
slova s ě

Matematika:
– nás. a dělení do 6; procvičování těles
– 3. díl UČ. 5 – 7
nás. 6
děl. 6
tělesa

Prvouka:
– opakování hodiny; jaro
– UČ. str. 46
jaro

Týdenní plán 3. – 6. 4.

Český jazyk:
– slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
– uč. str. 70 – 72
– PS str. 18 – 21
dě, tě, ně
bě, pě, vě, mě
další dě, tě, ně
další bě, pě, vě, mě

Matematika:
– procvičování nás. 2, 3, 4, 5; vyvození násobení a dělení 6; tělesa
– uč. str. 45 – 47, 55
nás. a děl. 6
http://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html
tělesa

Prvouka:
– hodiny
celé hodiny
hodiny

26. – 28. 3. (29. – 30. 3. Velikonoční prázdniny)

Český jazyk:
– slova se slabikami dě, tě, ně; bě, pě, vě, mě
– uč. str. 68 – 70
– PS str. 16 – 18
dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
dě, tě, ně
bě, pě, vě, mě

Matematika:
– +/- 100, násobilka 2, 3, 4, 5
– uč. str. 44 – 45
nás. 2, 3

Prvouka:
– hodiny