Zítřejší Vánoční tvořivá dílna

Jen připomínám zítřejší tvořivou dílnu od 16 hod. v naší třídě 2. C. Účast je dobrovolná. Pokud už máte napečeno, můžete přinést na ochutnávku pár kousků cukroví. Děti vyzvednu hromadně v družině přibližně 15: 50.

Budu se těšit.
S pozdravem,
Hantáková

Pozvánka na veřejné slyšení

pozvánka veřejné slyšení

Týdenní plán 11. – 15. 12.

Český jazyk:
– uč. str. 44 – 46, samohlásky, psaní u/ú/ů, dvojhlásky au, ou
– PS str. 29 – 32
– PÍS do str. 31
au/ou
a/á
e/é
i/í
o/ó
u/ú/ů
y/ý
Samohlásky

Matematika:
– uč. str. 9 – 12, procvičování do 50

Prvouka:
– uč. str. 32 – 33, opakování Česká republika, Zima
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima1.htm

Hudební výchova:
– koledy 27, 29

Anglický jazyk:
– 1. skupina: uč. 22 – 25, PS. 21 – 23
– 2. skupina: uč. 20 – 23, PS. 18 – 20

Vši

Milí rodiče,
prosím, abyste VŠEM dětem zkontrolovali hlavy, zda někdo z nich nemá vši. I na krátkých vlasech se běžně objevují, proto prosím kontrolujte i kluky! Pokud vši nebo hnidy objevíte, je potřeba je likvidovat opakovaně (jedno umytí šamponem nestačí, přestože se zdá, že zmizely) a vyprat i povlečení.

Děkuji za spolupráci.
S pozdravem,
Hantáková

2. díl učebnice do Matematiky

Milí rodiče,
děti dostanou v pondělí nový díl učebnice. Nové a důležité učivo hned na začátku učebnice je NÁSOBILKA A PANÍ KRYCHLE (síť krychle). Toto učivo ale bude probírat až v lednu! Pár dětí v prosinci chybí, tak ať to nemusíme dohánět.
Pokud děti samy začnou nad příklady o násobilce uvažovat, nechte je při tom, ale nemusíte do toho nijak zasahovat. Asi byste měli také vědět, že každá násobková řada není až do 10, ale jen do 6, protože to souvisí s počty, které se stále zvyšují (teď počítáme jen do 40, proto se nevyvozuje 9.9 = 81).
Prosím, aby si děti novou učebnici podepsaly a obalily.

Děkuji.
Hantáková

Týdenní plán 4. – 8. 12.

Český jazyk:
– uč. str. 41 – 44, Dělené hlásek + rozlišování délky samohlásek
– PS str. 29 – 30
– PÍS do str. 29
Slabika je tvořena hláskami
Dělení slov na konci řádku
Slova se skládají ze slabik
Samohlásky

Matematika:
– nová učebnice str. 6 – 8, 48, opakování poč. do 40
https://www.matika.in/cs/

Prvouka:
– uč. str. 34 Mikuláš
– uč. str. 31 Naše vlast
Domov
Vánoce

Hudební výchova:
– uč. str. 22 Dělání
– uč. str. 25 Nesem Vám noviny

Anglický jazyk:
– 1. skupina – uč. str. 21 – 23, PS str. 18 – 20
– 2. skupina – uč. str. 18 – 21, PS str. 17

Důležitá data v prosinci

– 6. 12. – Pěvecký workshop ve třídě s vánoční tématikou
– 8. 12 – Depistáž – probíhá ve třídě
– 12. 12. – Vánoční tvořivá dílna od 16 hod.
– 18. 12. – bruslení
– 20. 12. – Strašnické divadlo
– 21. 12. – Předvánoční burza hraček, knih a her (1. – 2. vyuč. hod.)
– 22. 12. – Třídní besídka – jako min. rok se děti navzájem obdarují dárečky a uděláme si hezké dopoledne
– 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 – Vánoční prázdniny

Vánoční tvořivá dílna 12. 12.

Milí rodiče,
letos si děti opět odhlasovaly tvořivou dílnu. Uskutečníme ji v úterý 12. 12. od 16 hodin v naší třídě. Přijdťe si s dětmi vytvořit vánoční přáníčko a svícen, který se k Vánocům určitě hodí. Vše na tvoření bude přichystáno.

Věřím, že si užijeme pěkné odpoledne. Budu se na Vás těšit.
S pozdravem,
Hantáková

Bruslení 27. 11.

Jen připomínám pondělní bruslení! Kromě věcí na bruslení si děti donesou ŽK, úkolníček, penál a svačinu.
Skupina, která má AJ, bude mít věci na AJ a také budou mít hotové úkoly v pracovním sešitě!!!

Týdenní plán 27. 11. – 1. 12.

Český jazyk:
– uč. str. 33, 40 – 41 – Hláska, slabika
– PS str. 27 – 28
– PÍS do str. 27
Věty se skládají ze slov
Slabiky
Hlásky
Opakování významu slov

Matematika:
– uč. str. 46 – 47 + dodělání chybějících cvičení v celé uč. (na konci týdne rozdání 2. dílu)
+/- 20
Matika Hejný

Prvouka:
– uč. str. 30 – Domov + opakování Rodiny
Rodina
Rodina opakování
Rodina vztahy
Domácí mazlíčci

Hudební výchova:
– uč. str. 22 – Dělání

Anglický jazyk:
1. skupina:
– uč. str. 18 – 19
– PS str. 16 – 17
2. skupina:
– uč. str. 14 – 17
– PS str. 14 – 15