Týdenní plán (20. 2. – 24. 2.)

ČESKÝ JAZYK

 • vlastní jména

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vl_jmena1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vl_jme1.htm

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/vlastni-jmena/vlastni-jmena1.htm

 • slovní druhy (vyjmenovat zpaměti, přiřadit správné číslo) podstatná jména (určování)

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm

 • psaní I/Í – Y/Ý po tvrdých a měkkých souhláskách (stále procvičujeme)

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/zvedave-berusky/diktatyH1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/letecky-den/diktaty%C5%BD1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/krizovkove-hadanky/krizovka1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pod-hladinou-more/cviceni1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni.html

 • psaní U – Ú – Ů (stále procvičujeme)

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/prihody-maleho-kulihraska/vyber1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/psani-u/pravopisny-trenazer/cviceni.html

 • čtení s porozuměním 

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/citanka-2-rocnik/v-kuchyni.htm

MATEMATIKA

 • procvičujeme násobení

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/poklad-kapitana-flinta/pirati0A.htm

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocitame-s-beruskami/priklady1.htm

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2/priklady.html

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3/priklady.html

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-typ2/priklady.html

 • procvičujeme sčítání a odčítání do 100

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/hbite-jesterky/priklady1.htm

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/vesele-berusky/priklady1.htm

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/hodnotici-testik/scitani-do-100.php

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/hodnotici-testik/odcitani-do-100.php

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/procvicovaci-karty1/priklad1.html

 • autobus, sčítací trojúhelníky, neposedové, hadi, pavučiny, výstaviště, krokování, rozděl na tři čísla, krokování, pyramidy, děda Lesoň

http://www.matika.in/cs/

PRVOUKA

 • práce a volný čas, druhy povolání 

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/povolani1.htm

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/2Cjs03Mi-povolani/1hadanky.htm

 • roční období a měsíce, orientace v čase – opakování

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/rok1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/orientace_vcase1.htm

http://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/clock.html

 

Týdenní plán (13. 2. – 17. 2.)

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • násobení 6

http://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6/

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasob6_1.htm

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/matematika3/nasobilka6/nasobilka6-1.htm

 • příklady se závorkou

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/zavorky1.htm

 • autobus, sčítací trojúhelníky, neposedové, hadi, pavučiny, výstaviště, krokování, rozděl na tři čísla, krokování, pyramidy, děda Lesoň

http://www.matika.in/cs/

PRVOUKA

 • naše tělo – postava, jeho části  

http://skolakov.eu/prvouka/2-trida/clovek/stavba-tela/cviceni.htm

 • rok a kalendář – opakování

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/rok/rok1.htm

Den otevřených dveří 15. 2.

 • ve středu 15. 2. od 8 do 13 hod.
 • můžete navštívit jakoukoliv třídu
 • provádět budou žáci z nejvyšších ročníků

Týdenní plán (30. 1. – 2. 2.)

ČESKÝ JAZYK

 • hlásky – co už umíme

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/5couzumime1.htm

 • měkké slabiky (di-dí, ti-tí, ni-ní)

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/di1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/ti1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/ni1.htm

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/di-ti-ni/mekkeslabiky-di-ti-ni1.htm

 • slovo, které do řady nepatří

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/rady_slov1.htm

 • rozlišování slabik di-ti-ni a dy-ty-ny

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/rozlisovani-di-ti-ni-dy-ty-ny/rozlisovanislabik-di-ti-niady-ty-ny1.htm

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/rozlisovani2-di-ti-ni-dy-tyny/procvicovani2dytyny-ditini1.htm

 • čtení s porozuměním 

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/citanka-2-rocnik/princezna/princezna.htm

MATEMATIKA

 • násobení 5 (cvičení č. 1 – 10)

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob5_1.htm

http://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-5/

 • sčítání a odčítání typu 81+5, 86-5

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/scitani-a-odcitani-do-sta/typ-53+8/do-staA-1.htm

 • matematické luštěnky – cvičení č. 1-5

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/8malustenky_1.htm

 • autobus, sčítací trojúhelníky, neposedové, hadi, pavučiny, výstaviště, krokování, rozděl na tři čísla, krokování, pyramidy, děda Lesoň

http://www.matika.in/cs/

PRVOUKA

 • naše tělo – postava, jeho části  

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/nase_telo1.htm

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/nase-telo/nase-telo1.htm

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/nase-telo2/nase-teloA1.htm

 • smysly

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/smysly/smysly1.htm

 • úraz a nemoc

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/uraz_nemoc1.htm

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/nemoc-uraz/nemoc-uraz1.htm

Únor – plánované akce

Co nás čeká:

 • ST 1.2. – začíná plavání (4.+5. vyuč. hodina)
 • PÁ 3.2. – pololetní prázdniny
 • PO 6.2. – PÁ 10.2. – jarní prázdniny
 • ST 15.2. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 • PÁ 17.2. – bruslení
 • PÁ 24.2. – bruslení

Třídní fond

Od 1. února mohou děti nosit 700,-Kč do třídního fondu na druhé pololetí.

Bruslení – každý pátek (do 17. března)

Bruslit chodíme pravidelně každý pátekdo 17. března.

AJ v úterý 31. 1. odpadá

Úterý 31. 1.:

 • rozdávání pololetního vysvědčení – 4. vyučovací hodina
 • výuka končí v 11:40
 • odpadá nepovinná AJ

 

Domácí úkoly

Domácí úkoly:

 • žáci si je zapisují pouze do “úkolníčku”
 • v pracovním sešitě jsou zakroužkovány červeně
 • nevypracovaný DÚ z důvodu tréninku apod. rodiče písemně omluví v úkolníčku (žák doplní DÚ v co nejkratší době)
 • neomlouvá se skutečnost, že žák zapomněl prac. sešit ve škole a nemá kam vypracovat DÚ
 • prac. listy žák vkládá do “pošťáka”
 • každý den při poslední vyučovací hodině mají žáci na tabuli napsané všechny prac. sešity + prac. listy, které nesou v aktovce domů

Cvičení na dodělání:

 • žák je nestihnul při vyučování jako ostatní žáci – musí je dokončit doma 
 • v prac. sešitě jsou zakroužkovány zeleně

Cvičení na opravu:

 • žák opraví doma
 • v prac. sešitě jsou zakroužkovány černě

Týdenní plán (23. 1. – 27. 1.)

ČESKÝ JAZYK

 • souhlásky tvrdé

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/dy1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/ty1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/ny1.htm

 • hlásky – co už umíme

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/4couzumime1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/4couzumime2.htm

 • souhlásky měkké

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/zi1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/si1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/ci1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/ri1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/cii1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/ji1.htm

 • čtení s porozuměním 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_2.roc/domecek_zesnehu1.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_2.roc/domecek_zesnehu2.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_2.roc/zima1.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_2.roc/zima2.htm

MATEMATIKA

 • násobení 4 (cvičení č. 1 – 10)

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob4_1.htm

 • násobení 2 , 3  – procvičování (cvičení č. 1 – 10)

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasobeni1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob2_1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob3_1.htm

 • sčítání do 100 (příklady typu 40+32), odčítání do 100 (příklady typu 82-42)- cvičení č. 1,2,3

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dvojcif_do100bez1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dvojcif_do100bez4.htm

 • sudoku

http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/sudoku12.htm

 • autobus, sčítací trojúhelníky, neposedové, hadi, pavučiny, výstaviště, krokování, rozděl na tři čísla, krokování, pyramidy, děda Lesoň

http://www.matika.in/cs/

PRVOUKA

 • vzhled a vlastnosti lidí

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/lidi.htm

 • lidské tělo (cvičení č. 1 – 4)

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/telo1.htm

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.