Info pro rodiče

V úterý 25. 9. se bude naše třída fotit

Prosím rodiče, kteří nebudou dávat svolení s fotografováním svého dítěte, aby mi to sdělili smskou.  GDPR budeme řešit na třídní schůzce.

Třídní schůzka proběhne 26. 9. od 17. hodin.

Týdenní plán 17. – 21. 9.

Čj – Umím psát str. 10 – 14 (pouze 1. půlka stránky, bez přepisu)

  • abeceda – naučit, řazení slov podle abecedy
  • opakujeme hláska, písmeno, slabika, počet slov ve větě
  • opis, přepis, diktát
  • báseň Vážka (Z. Kriebel) – naučit
  • Sloh – Naše rodina – vyprávění

M – str. 10 – 13, slovní úlohy, trénovat početní operace do 20 (odkaz na procvičování online v záložce procvičování)

PK  – Projekt REPUBLIKA – naše vlast, státní symboly (str. 31)

AJ – Uč. str. 4 – 5, PS str. 3, The Happy House song, The alphabet  (všechny písně a cvičení jsou na přiloženém CD vzadu v pracovním sešitu)

Každý den minimálně 10 minut číst!

Bruslení

Od října začneme chodit opět bruslit. Bruslení je v rámci hodin tělesné výchovy.

S sebou: brusle, helmu, rukavice (bez toho nemohou bruslit), nepromokavé oblečení, věci na převlečení.

Termíny říjen: 4. 10., 19. 10.

Budeme odcházet od školy kolem 8:15. Bruslení je od 8:45 – 9:30.

Báseň

Děti se mají naučit báseň Vážka do 21. 9.

Oranž. čítanka str. 14.

Úlohy k procvičování v matematice – opakování 1. třídy

procvičování 1. třída

 

 

Matematický šikula – kroužek

Matematický šikula 2018

Týdenní plán 10. – 14. 9.

Čj – Umím psát str. 6 – 9 (pouze 1. půlka stránky, bez přepisu)

  • abeceda
  • opakujeme hláska, písmeno, slabika, počet slov ve větě

M – str. 8 – 10 (autobus, pyramidy, pavučiny, krychlové stavby, krokování, neposedové, sčítací tabulka)

PK  str. 4 – 6 (začínáme se učit z učebnice)

AJ – opakování

Každý den minimálně 10 minut číst.

Přinést do školy

Děti dostaly

  • ještě jednu učebnici českého jazyka – tzn. jednu budou mít ve škole, druhá zůstane doma
  • pracovní sešity z ČJ, M, AJ – obalit, vpravo dolů nalepit štítek a napsat jméno, ČJ a M přinést do školy
  • dotazník – DŮLEŽITÉ INFORMACE – vyplnit a do konce týdne přinést do školy

Kdo ještě nedonesl přinese všechny čítanky (3) OBALENÉ a PRÁZDNINOVÝ DENÍK, do kterého si děti zaznamenávaly své zážitky.

Oblečení na TV, připomínám, že děti musí mít obuv do tělocvičny s podrážkou, která nešpiní=sálovky a obuv na ven (tenisky, NE SANDÁLY!)

Rozvrh hodin

Rozvrh 2.C

Zahájení školního roku 2018 / 2019

Školní rok 2018/2019 zahajujeme v pondělí 3. 9. 2018 v 7:55 před školou školní hymnou.

Žáci nemusí mít aktovky ani přezůvky, vyučování končí v 8: 45 hodin. Je třeba , aby děti věděly, kdo půjde ten den do ŠD a  na oběd. Oběd je od 10.hod. Kdo půjde domů, bude mít lísteček. S ostatními počítám, že budou chodit na obědy od úterý 4. 9.  Informujte děti, musím nahlásit vedoucí šk. jídelny počet hned v pondělí. 

V úterý si žáci přinesou aktovku, přezůvky, zámek na šatní skříňku, penál a zpět do školy donesou obalenou učebnici ČJ a čítanky. V úterý  proběhnou  třídnické práce , další dny bude vyučování  podle rozvrhu. 

Číslo šatní skříňky dostanou děti přidělené – nebudou vedle sebe, ale po celé šatně. Zapsáno vzadu v ŽK.

V úterý pošlu po dětech informační dotazník a posudek o zdravotní způsobilosti. Prosím vyplňte  a vraťte co nejdříve zpět. Dále je třeba vyplnit ŽK,  vlepit kopii kartičky ZP na 1. straně a doplnit podpis rodičů, seznámení se školním řádem. Děkuji. 

Nově nastupující žáci učebnice dostanou v úterý.     

Nepovinný AJ bude v pondělí a čtvrtek, pátou vyučovací hodinu. V pondělí mi děti nahlásí, zda budou, či nebudou chodit a kdy. Zahájení až druhý týden od 10. 9.

Pracovní sešity do ČJ, MA a AJ hradí škola, ale ještě si budeme něco dokupovat do matematiky (násobení) a sešity na psaní, diktáty , ČJ,  MA,  prvouka – vše objednám a bude hrazeno z třídního fondu.

Do třídního fondu, prosím  do ŠOP zaslat 300 Kč. Nezapomeňte na další platbu – ŠD, plavání aj.   

Třídní schůzky jsou v plánu 26. 9. od 17.hod.

Ředitelské volno5. 10.  – volby  a v pátek 26. 10. před podzimními prázdninami ( 29. a 30. 10. 2018)

 

Přeji všem hladký vstup do nového školního roku.

tř. učitelka