Bruslení

Bruslit půjdeme ještě 3krát (vždy v pátek):

 • 24. 3.
 • 31. 3.
 • 7. 4.

 

Srdíčkové dny 20. – 24. 3.

Ve dnech 20. – 24. 3. budou probíhat srdíčkové dny:

 • dobročinné akce na pomoc dětem
 • děti si mohou zakoupit náramky různých barev, propisky nebo magnetky v ceně 30 Kč

 

Týdenní plán (13. 3. – 17. 3.)

ČESKÝ JAZYK

 • slabiky DĚ, TĚ, NĚ

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/detene1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/detene1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty-vety/cviceni1.htm

 • slabiky BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/bepeveme1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/bepeveme_1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm

MATEMATIKA

 • počítání do 100 s přechodem

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=09.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+MIX#selid

 • početní výkony

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pocetni_vykony1.htm

 • dělení 6

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/dele6_1.htm

 • procvičujeme násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6

http://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/malujeme-povolani/start.htm

http://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4-5-6/priklady.html

http://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4-5-6-typ2/priklady.html

http://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/deleni-0-1-2-3-4-5-6/priklady.html

http://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/deleni-0-1-2-3-4-5-6-typ2/priklady.html

http://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6/priklady.html

 • autobus, sčítací trojúhelníky, neposedové, hadi, pavučiny, výstaviště, krokování, rozděl na tři čísla, krokování, pyramidy, děda Lesoň

http://www.matika.in/cs/

PRVOUKA

 • jaro

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro.htm

 • jarní rostliny

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_rostliny1.htm

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/jarni-rostliny/1jarnirostlinyhtm.htm

http://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/jarni-rostliny/

 

Jarní jarmark + třídní schůzka – 29. 3. (středa)

Jarní jarmark:

 • od 16:00 do 16:45
 • před třídou 2.C

Třídní schůzka:

 • od 17:00
 • ve 2.C
 • INFO o prospěchu, chování, plánovaných akcích do konce školního roku …
 • rozdání přihlášek na školu v přírodě

Pozvánka na veřejné slyšení 20. 3. 2017 v 18 hodin

Zastupitelé MČ Praha 10 zvou rodiče a učitele na setkání, kde se bude diskutovat o Horském hotelu na Černé hoře:

http://www.zseden.cz/wp-content/uploads/2017/03/setkání-20.3.17.pdf

 

Týdenní plán (6. 3. – 10. 3.)

ČESKÝ JAZYK

 • slovesa

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/sloveso1.htm

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/slovesa/slovesa1.htm

 • slovní druhy (podstatná jména, předložky, slovesa)

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni2.html

 • pořadí vět (stále procvičujeme)

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/poradi-vet/poradi-vet.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/poradi_vet1.htm

 • opakování U/Ú/Ů, tvrdé a měkké souhlásky

http://www.brumlik.estranky.cz/file/958/doplnovaniuu.htm

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SOUHLASKY1.htm

http://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 • čti si pohádkové knížky

http://alik.idnes.cz/herna.asp?idr=pohadky-pohadkove-knizky

MATEMATIKA

 • procvičování do 100 – sčítání a odčítání

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/scitani-a-odcitani-do-sta/procvicovani/do-staD-1.htm

http://www.edgering.org/poctar/

 • dělení 4, 5

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele4_1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele5_1.htm

 • procvičujeme násobení a dělení 4, 5

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/matematika3/nasobilka4-5/nasobilka4a5-1.htm

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/zachrante-sipkovou-ruzenku/priklad1.htm

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/fotbalovy-turnaj/priklady1.htm

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-4-5-typ2/priklady.html

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pilne-vcelky/ul.html

 • autobus, sčítací trojúhelníky, neposedové, hadi, pavučiny, výstaviště, krokování, rozděl na tři čísla, krokování, pyramidy, děda Lesoň

http://www.matika.in/cs/

PRVOUKA

 • lidé a výrobky

http://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-vyrobky/prirodnina-surovina-vyrobek/cviceni.htm

 • roční doby

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/rocni-doby-pps/index.html

 • rok (kvíz pro šikovné děti)

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/rok/rok9.htm

 

Pozvánka na běh – 12.3. (sobota)

Vážení rodiče, jistě si vzpomenete, jak jsme na konci loňského školního roku vyběhali v charitativní akci Run and help penízky pro projekt Život v kufříku. Věříme, že se i letos najde mezi vámi  mnoho sponzorů.

Pokud byste jako rodina chtěli tuto akci podpořit a zapojit se dobrovolně již nyní, níže najdete pozvánku od organizátorek.


 

Březen – plánované akce

co nás čeká:

 • ST 1.3. –  plavání
 • PÁ 3.3. – bruslení
 • ST 8.3. –  plavání
 • PÁ 10.3. – bruslení
 • ST 15.3. –  plavání
 • PÁ 17.3. – poslední bruslení
 • ST 22.3. –  plavání
 • ST 29.3. –  plavání
 • ST 29.3. –  Jarní jarmark (od 16:00), třídní schůzka (od 17:00)

Od pátku 24.3. budou mít žáci místo bruslení každý pátek opět TV. V případě pěkného počasí začneme chodit i ven na školní hřiště. Ve skříňce musí mít oblečení do tělocvičny i na ven.

Týdenní plán (27. 2. – 3. 3.)

ČESKÝ JAZYK

 • předložky

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/predlozky1.htm

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/predlozky/predlozky1.htm

 • řazení slov podle abecedy (stále procvičujeme)

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/donaldovy-ukoly/cviceni1.htm

 • psaní U – Ú – Ů , I/Í – Y/Ý po tvrdých a měkkých souhláskách, druhy vět (stále procvičujeme)

http://skolicka6.sweb.cz/PRAVOPISNACVICENI/CVICENI1.htm

 • čtení s porozuměním 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_2.roc/chyba1.htm

MATEMATIKA

 • zaokrouhlování dvojciferných čísel na desítky 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrouhl1.htm

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/matematika3/zaokrouhlovani1/zaokr2cifnades-1.htm

 • dělení 2, 3

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/deleni1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele2_1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele3_1.htm

 • procvičujeme násobení a dělení 2, 3

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/matematika3/nasobilka2-3/nasobilka2a3-1.htm

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocitame-se-zajicky/priklady1.htm

 • procvičujeme sčítání a odčítání do 100

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/matematika3/do100bp/scaodcdo100bp-1.htm

 • autobus, sčítací trojúhelníky, neposedové, hadi, pavučiny, výstaviště, krokování, rozděl na tři čísla, krokování, pyramidy, děda Lesoň

http://www.matika.in/cs/

PRVOUKA

 • potraviny, výživa

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/vyziva/vyziva1.htm

 

Týdenní plán (20. 2. – 24. 2.)

ČESKÝ JAZYK

 • vlastní jména

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vl_jmena1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vl_jme1.htm

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/vlastni-jmena/vlastni-jmena1.htm

 • slovní druhy (vyjmenovat zpaměti, přiřadit správné číslo) podstatná jména (určování)

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm

 • psaní I/Í – Y/Ý po tvrdých a měkkých souhláskách (stále procvičujeme)

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/zvedave-berusky/diktatyH1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/letecky-den/diktaty%C5%BD1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/krizovkove-hadanky/krizovka1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pod-hladinou-more/cviceni1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni.html

 • psaní U – Ú – Ů (stále procvičujeme)

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/prihody-maleho-kulihraska/vyber1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/psani-u/pravopisny-trenazer/cviceni.html

 • čtení s porozuměním 

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/citanka-2-rocnik/v-kuchyni.htm

MATEMATIKA

 • procvičujeme násobení

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/poklad-kapitana-flinta/pirati0A.htm

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocitame-s-beruskami/priklady1.htm

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2/priklady.html

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3/priklady.html

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3-typ2/priklady.html

 • procvičujeme sčítání a odčítání do 100

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/hbite-jesterky/priklady1.htm

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/vesele-berusky/priklady1.htm

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/hodnotici-testik/scitani-do-100.php

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/hodnotici-testik/odcitani-do-100.php

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/procvicovaci-karty1/priklad1.html

 • autobus, sčítací trojúhelníky, neposedové, hadi, pavučiny, výstaviště, krokování, rozděl na tři čísla, krokování, pyramidy, děda Lesoň

http://www.matika.in/cs/

PRVOUKA

 • práce a volný čas, druhy povolání 

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/povolani1.htm

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/2Cjs03Mi-povolani/1hadanky.htm

 • roční období a měsíce, orientace v čase – opakování

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/rok1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/orientace_vcase1.htm

http://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/clock.html

 

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.